PHÁT TRIỂN ĐỘI NHÓM

1. ĐỊNH NGHĨA CHIẾN LUỢC

 
Chiến luợc là con đuờng dẫn đến mục tiêu. 
Chiến lược tốt nhất là con đường dẫn đến mục tiêu ngắn nhất, tốn ít thời gian nhất.
 
Trong bản thân định nghĩa của chiến luợc đã bao gồm mục tiêu. Như vậy chiến luợc không thể tách rời đuợc mục tiêu.
 
Như vậy: Mục tiêu phải có truớc, và thực chất việc lập chiến luợc phải thay bằng thiết lập Mục tiêu-Chiến luợc
 
Ví dụ về chiến luợc: Muốn di chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn, chúng ta có nhiều con đuờng để lựa chọn: Đuờng bộ, đuờng biển, đuờng hàng không.
 

2. ĐỊNH NGHĨA VỀ CHIẾN THUẬT 

 
Trên con đuờng dẫn tới mục tiêu (chiến luợc), có rất nhiều điểm chúng ta cần phải đi qua, và phải có phương pháp để đi qua điểm này: Đây là Chiến thuật
 
Như vậy: chiến thuật là 1 điểm hay các điểm, chiến luợc là 1 đuờng.
 

3. PHƯƠNG TIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LUỢC DỰA TRÊN NGUỒN LỰC + GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA ĐỘI NHÓM

 
Muốn đi từ Hà Nội vào Sài Gòn, chúng ta muốn đi nhanh bằng máy bay, nhưng chúng ta lại không có sân bay, máy bay, điều hành bay thì chúng ta có muốn đi bằng máy bay cũng không đuợc.
 
Khi chúng ta quyết định đi đuờng bộ, nhưng với mục tiêu chở theo hàng nghìn nguời 1lần thì chúng ta cũng không thể đi bằng ô tô đuợc.
 
Như vậy, khi thiết lập chiến luợc chúng ta xác định tính cân đối của nguồn lực + giá trị cốt lõi để đưa phuơng án về phuơng tiện để thực hiện chiến luợc.
 

4. MỤC TIÊU DÀI HẠN (TẦM NHÌN) LÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN EAGLE TEAM TRONG NUỚC VÀ QUỐC TẾ TRÊN CON ĐUỜNG PHÁT TRIỂN FUTURENET.

 
EAGLE TEAM LỰA CHỌN PHUƠNG TIỆN LÀ TÀU HỎA ĐỂ CÓ THỂ KÉO ĐUỢC NHIỀU TOA TÀU PHÍA SAU.
 
Để làm đuợc điều này:
 
– Giai đoạn 1: Eagle team đã mất vô cùng nhiều tâm, sức để có thể xây đuợc nền đất chắc (giá trị cốt lõi+văn hóa) để đặt đuờng ray (chiến luợc) sau đó mới xây đầu tàu (trụ sở chính) và các toa tàu (các tỉnh thành).
 
– Giai đoạn 2: Khởi động, tạo gia tốc cho từng toa và cả đoàn tàu.
 
– Giai đoạn 3: Chạy bằng quán tính: Sẽ không có bất cứ một chướng ngại nào có thể chặn đuợc đoàn tàu Eagle Team.

BẢN TUYÊN BỐ MỤC TIÊU CÁ NHÂN CỦA EAGLE FUTURENET TEAM

Để hoàn thành mục tiêu của cả đội nhóm, mỗi một thành viên ý thức chủ động đặt mục tiêu cá nhân cho riêng mình:

Sau đây chính là Form đặt mục tiêu cá nhân cho các thành viên của Eagle Futurenet Team:

BẢN TUYÊN BỐ MỤC TIÊU CÁ NHÂN

TÔI TÊN: …                       Sinh năm:…                Đã tham gia futurenet được … tháng.

Hôm nay, ngày 29/8/2018, tại buổi tham gia đào tạo của đội nhóm tổ chức tại …

Sau khi được nghe chiến lược và mục tiêu của Eagle Team, nhận thấy bản thân là một phần không thể tách rời của đội nhóm. Và vì mục tiêu chung:

TÔI CHỦ ĐỘNG TUYÊN BỐ MỤC TIÊU CÁ NHÂN NHƯ SAU:
  1. Đạt ……$/tháng
  1. Sau …… tuần, sẽ hoàn thành các khóa huấn luyện và đào tạo của đội nhóm.
  1. Tôi sẽ hướng dẫn và đưa toàn bộ tuyến dưới tham dự khóa học.
TÔI NHẬN THẤY

Tôi thật sự hiểu, đồng cảm và quyết tâm chung vai và chia sẻ khó khăn cùng FutureNet

Tôi tin chắc sẽ gây dựng được một đội nhóm như tôi (có quan điểm, thái độ như tôi).

Tôi hiểu sự hỗ trợ, gắn kết trung gian của tuyến trên và Eagle team. Tất cả các quyết định do tôi lựa chọn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của tôi.

Lựa chọn của tôi là dành cho những người phù hợp, tự nguyện. Tôi sẽ tìm được đúng các đối tác đúng nghĩa của mình.

Tôi hoàn toàn đủ NĂNG LƯỢNG – SỨC KHỎE – NHIỆT HUYẾT để thành công.

TÔI CAM KẾT

Sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thông tin tiêu cực nào.

Sẽ cùng với tuyên trên và tổng tuyến lập kế hoạch cho mục tiêu đã đề ra.

Luôn bám sát, không tách rời mục tiêu

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN